Call us: 1300 735 949

Painted Round

Round Steel Water Tanks

Round Tank Code Capacity Diameter Height Price
PWT-RF-STPT-125/570 125gal / 570ltr 965mm 810mm $647.35
PWT-RF-STPT-250/1140 250gal / 1140ltr 965mm 1630mm  $958.32
PWT-RF-STPT-375/1700 375gal/1700ltr 965mm 2400mm  $1,207.58
PWT-RF-STPT-340/1570 340gal / 1570ltr 1110mm 1630mm  $1,044.23
PWT-RF-STPT-500/2270 500gal / 2270ltr 1345mm 1630mm  $1,219.68
PWT-RF-STPT-750/3400 750gal / 3400ltr 1345mm 2400mm  $1,514.92
PWT-RF-STPT-750/3410 750gal / 3410ltr 1630mm 1630mm  $1,511.29
PWT-RF-STPT-1125/5100 1125gal/5100ltr 1630mm 2400mm  $1,908.17
PWT-RF-STPT-1000/4550 1000gal / 4550ltr 1880mm 1630mm  $1,703.68
PWT-RF-STPT-1500/6820 1500gal / 6820ltr 1880mm 2400mm $2,192.52
PWT-RF-STPT-1500/6820 1500gal / 6820ltr 2330mm 1630mm $2,104.19
PWT-RF-STPT-2250/10200 2250gal/10200ltr 2330mm 2400mm  $3,035.89
PWT-RF-STPT-1000/4550 1000gal / 4550ltr 2640mm 810mm  $1,664.96
PWT-RF-STPT-2000/9090 2000gal / 9090ltr 2640mm 1630mm  $2,588.19
PWT-RF-STPT-3000/13640 3000gal / 13640ltr 2640mm 2400mm  $3,396.47
PWT-RF-STPT-5000/22730 5000gal / 22730ltr 3450mm 2400mm  $4,532.66

Oblong Slimline Steel Water Tanks

Round Tank Code Capacity Width Height Length Price
PWT-RF-STPT-110/500Slim 110gal / 500ltr 610mm 810mm 1170mm $769.56
PWT-RF-STPT-155/700Slim 155gal / 700ltr 800mm 810mm 1300mm $807.07
PWT-RF-STPT-215/980Slim 215gal / 980ltr 610mm 1630mm 1170mm $1,078.11
PWT-RF-STPT-310/1400Slim 310gal / 1400ltr 800mm 1630mm 1300mm $1,166.44

Custom Oblong Steel Water Tanks

Round Tank Code Capacity Width Height Length Price
PWT-RF-STPT-240/1100OBL 240gal / 1100ltr 610mm 1630mm  1300mm  $1,668.59
 PWT-RF-STPT-350/1600OBL 350gal / 1600ltr 610mm 1630mm  1800mm  $1,881.55
PWT-RF-STPT-525/2400OBL  525gal / 2400ltr  610mm 2400mm  1800mm $2,641.43
PWT-RF-STPT-505/2300OBL  505gal / 2300ltr 610mm  1630mm  2500mm  $2,372.81
 PWT-RF-STPT-750/3400OBL 750gal / 3400ltr  610mm 2400mm 2500mm  $3,274.26
PWT-RF-STPT-460/2100OBL 460gal / 2100ltr 800mm  1630mm 1800mm  $1,904.54
 PWT-RF-STPT-680/3100OBL  680gal / 3100ltr 800mm  2400mm 1800mm  $2,674.10
 PWT-RF-STPT-660/3000OBL 660gal / 3000ltr 800mm 1630mm 2500mm  $2,196.15
 PWT-RF-STPT-970/4400OBL  970gal / 4400ltr 800mm 2400mm 2500mm  $3,179.88
PWT-RF-STPT-790/3600OBL 790gal / 3600ltr  800mm 1630mm  3000mm  $2,594.24
 PWT-RF-STPT-945/4300OBL 945gal/4300ltr 800mm 1950mm 3000mm  $3,538.04
PWT-RF-STPT-1185/5400OBL  1185gal / 5400ltr 800mm  2400mm  3000mm  $3,657.83